Pages

...Bapa Kami....


Bapa kami yang ada di Surga,
dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu,
di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin.
[Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa
untuk selama-lamanya.].....hanya itu doaku untuk setiap langkah yang telah Kau rencanakan bagiku, Bapa....

Here I am

...through all the darkness i have passed, here i am, to say :
pics from here

every scarPic from : Here